Hvorfor Bo-expert?

Om Bo-expert

Der er mange på markedet for køb og rydning af dødsboer. Det er derfor svært at vælge den rigtige virksomhed.

For sælgeren af et dødsbo er det vigtigt at få så høj en pris som muligt for indboet. Samtidig er det vigtigt at man føler sig tryg ved virksomheden der køber og rydder dødsboet.

Navnet Bo-expert er netop valgt fordi vi yder en ekspert service. Vi er en engageret partner med stor erfaring inden for borydning.

Derfor Bo-expert:

  • Det skal være en god handel for alle implicerede parter.
  • Vi overholder vores aftaler. Vi ændrer ikke den aftalte pris, og vi overholder datoen for færdiggørelse af dødsboet.
  • Private papirer og fotografier som ikke ønskes udtaget bliver destrueret.
  • Vi skåner miljøet. Vi sorterer affald efter gældende renovations regler. For eksempel bliver maling, medicin, rengøringsmidler, glas, porcelæn og metal sorteret fra og bortskaffet på miljømæssig forsvarlig vis.
  • Bo-expert kan arrangere udkørsel af effekter til arvinger både nationalt og internationalt.
  • Bo-expert tilbyder midlertidig opbevaring af effekter på sikret magasin.

Skulle der opstå andre opgaver bliver disse løst professionelt.

En god handel for alle parter

samarbejdspartnere:

Bech-Bruun
Norsker & Co
Advokatcentrum
Homann Advokater

Opkøb, afhentning og tømning af dødsboer.


information om Bo-expert

Bo-expert er det rigtige valg ved rydning af dødsboer

Vi opkøber alle typer dødsboer. Huse og lejligheder i alle størrelser samt mere uhygiejniske dødsboer opkøbes og afhentes.

Kontakt Bo-expert vha. formularen nedenfor. Du kan også ringe på: 20 72 98 70 og få direkte kontakt til en medarbejder.

BO-EXPERT
Vurdering, køb og rydning af dødsbo i København og omegn

Vi bruger cookies

Solskrænten 3, 2500 Valby, Tlf. 20 72 98 70
Bo-expert – Det rigtige valg –