Bobestyrer skifte af dødsbo

Bobestyrer skifte

Professionel vurdering og rydning af dødsbo for bobehandlere

Ring: 20 72 98 70 og få direkte kontakt til en medarbejder.

Kontakt

Salg af dødsbo som advokat

Efter forudgående aftale fremsendes nøgler til Bo-expert eller de afhentes på advokatkontoret.

Skifteretsvurdering fremsendes såfremt denne foreligger.

Vurdering af dødsbo

Hvis der ikke er lavet en skifteretsvurdering tilbyder Bo-expert at udfærdige en skriftlig vurdering over effekterne. Der kan ligeledes gives et mundtligt tilbud på indboet. Et mundtligt tilbud vil oftest være at foretrække ved dødsboer med en samlet restværdi under kr. 5.000,-

Når tilbuddet accepteres ryddes dødsboet inden for 5 dage. I akutte tilfælde kan rydning af dødsbo afvikles fra dag til dag.

Betaling for boet fremsendes enten pr. check eller indsættes direkte på klientkonto.

Dette betyder at betaling for dødsboet er bobestyrer i hænde senest 2 dage efter boet er færdiggjort.

Dokumentation for rydning af ethvert bo

Ved hver borydning udarbejdes en rydningsseddel der kort og præcist informerer om arbejdsgangen under rydningen af dødsboet.

Rydningssedlen indeholder desuden aflæsning af gas-, el- og vandmåler.

Fotografier samt private papirer bliver altid taget fra til arvinger.

Eksempel på rydningsseddel
Eksempel på rydningsseddel

Opbevaring på sikret magasin

Vi tilbyder pakning og transport af effekter til arvinger i ind- og udland. Det er også muligt at få opbevaret effekter på et sikret magasin.

 

– Service for Bobestyrer/Bobehandler/Advokat ved dødsbo skifte –
Opdateret d. af