Dødsbo – Privat salg

Dødsboer ryddes

Dødsboer : Privat skifte

Salg af dødsbo som privat person

Kontakt Bo-expert via mail-formular, almindelig mail:mail@bo-expert.dk eller telefon 20 72 98 70 med henblik på salg og efterfølgende rydning af boet. Kontakt os for uforpligtende tilbud.

Rydning af dødsboer inden for 5 dage

Den normale procedure er at Bo-expert og sælger mødes på boets adresse. Når vi bliver enige om opgaven, ryddes dødsboet inden for 5 dage. I akutte tilfælde kan dødsboer ryddes fra dag til dag.

Det rigtige valg, den rigtige pris

For at få den rigtige pris for dødsboer, er det vigtigt at alliere sig med en virksomhed der har forstand på de effekter der er af værdi i boet. Bo-expert har erfaringen og det nødvendige kendskab til markedet, hvor vi nøje følger udviklingen og de nye trends. Det er den viden der gør os til det rigtige valg ved salg og rydning af dødsboer.

Kontant betaling

Ved salg til Bo-expert er du sikret professionel service og viden inden for tømning af dødsboer. Dette betyder at du som sælger modtager kontant betaling ved nøgleoverdragelse til boet medmindre andet er aftalt.

Bo-expert klarer det paktiske

  • Vi sørger for overdragelse af værdipapirer og andre relevante effekter til pårørende.
  • Affald bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde, så miljøet bliver skånet.
  • Lejede effekter samt handicaphjælpemidler bliver returneret til udlejer/udlåner.
  • En lettere rengøring finder sted, så bopælen fremstår pæn og ordentlig.
  • Kælder og loftsrum ryddes.
  • Hårde hvidevarer bortskaffes.
  • Tæpper fjernes.
  • Aflæsning af el, gas og vand.

Transport & opmagasinering

Bo-expert kan arrangere pakning og transport af effekter til arvinger i både ind- og udland. Det er muligt at få opbevaret effekter på et sikret magasin.


Dødsboer købes & ryddes


Dødsboer Købes

Bo-expert klarer alt det praktiske ved tømning af dødsboer

Vi opkøber og rydder alle typer dødsboer.

Kontakt os vha. formularen nedenfor. Du kan også ringe på: 20 72 98 70 og få direkte kontakt til en medarbejder.

Erfaring

Bo-expert har mange års erfaring med rydning af dødsboer

Vi giver altid høj pris for dødsboer og vi sørger for at borydningen foregår hurtigt og effektivt med mindst mulig gene for naboer og inventar.

Vi gør rent efter os og efterlader altid hus og lejlighed i pæn stand.

Der er ingen risiko ved salg af dødsboer. Vi kommer ud og kigger på boet og giver dig derefter et uforpligtende tilbud.

BO-EXPERT
Vurdering, køb og rydning af dødsbo i København og omegn

Vi bruger cookies

Solskrænten 3, 2500 Valby, Tlf. 20 72 98 70
Bo-expert – Det rigtige valg –