Vurdering

Vurdering af dødsbo

Bo-expert udfører vurderinger

Vurdering af dødsboer, konkursboer, restboer og indbo ved bodeling (f.eks. skilsmisse, separation, dødsfald eller en problematisk arvesag) samt vurdering af indbo i forsikringsøjemed.

Indbo i dødsboer, restboer og konkursboer bliver som hovedregel vurderet til dagspris på danske auktioner.

Ved bodeling er det ligeledes dagsprisen på auktionerne der bruges som pejlemærke til fastsættelse af pris på indboet.

Dokumentation til forsikringsselskab

I forsikringsøjemed fokuseres vurderingen på genanskaffelsesprisen for de effekter der bliver beskadiget eller stjålet.

Bo-expert tager fotografier af særligt værdifulde effekter der kan vedlægges som dokumentation overfor forsikringsselskabet.

Få vurderet inden skaden er sket!


Vurdering dødsbo, indbo, restbo, bodeling, konkursbo.


Vurdering af Dødsbo

Ekspert viden + erfaring med vurdering af dødsbo, restbo, konkursbo og indbo ved bodeling

Vurdering inden skaden er sket!

Ring 20 72 98 70 og få direkte kontakt til en medarbejder.

BO-EXPERT
Vurdering, køb og rydning af dødsbo i København og omegn

Vi bruger cookies

Solskrænten 3, 2500 Valby, Tlf. 20 72 98 70
Bo-expert – Det rigtige valg –