Vurdering af Dødsbo

Vurdering af dødsbo

Ekspert viden + erfaring med vurdering af dødsbo,
restbo, konkursbo og indbo ved bodeling

Vurdering inden skaden er sket!

Ring: 20 72 98 70 og få direkte kontakt til en medarbejder.

Kontakt

Bo-expert udfører vurderinger

Vurdering af dødsboer, konkursboer, restboer og indbo ved bodeling (f.eks. skilsmisse, separation, dødsfald eller en problematisk arvesag) samt vurdering af indbo i forsikringsøjemed.

Indbo i dødsboer, restboer og konkursboer bliver som hovedregel vurderet til dagspris på danske auktioner.

Ved bodeling er det ligeledes dagsprisen på auktionerne der bruges som pejlemærke til fastsættelse af pris på indboet.

Dokumentation til forsikringsselskab

I forsikringsøjemed fokuseres vurderingen på genanskaffelsesprisen for de effekter der bliver beskadiget eller stjålet.

Bo-expert tager fotografier af særligt værdifulde effekter der kan vedlægges som dokumentation overfor forsikringsselskabet.

Få vurderet inden skaden er sket!

 

– Vurdering dødsbo, indbo, restbo, bodeling, konkursbo –
Opdateret d. af